Our Branches

No.Name Contact Address
1Shiretoko Shiretoko World Heritage Center,
186-10, Utoro-nishi, Shari-cho, Hokkaido, 099-4354
TEL 0152-24-3093
2Kawayu 2-2-5, Kawayu Onsen, Teshikaga-cho, Kawakami-gun, Hokkaido, 088-3465
TEL 015-483-2567
3Lake Akan Akankohan Eco-Museum Center,
Akanko-Onsen, Akan-cho, Kushiro-shi, Hokkaido, 085-0467
TEL 0154-67-2785
4Shikotusuko Shikotsu-ko Visitor Center,
Shikotsuko-Onsen, Chitose-shi, Hokkaido, 066-0281
TEL 0123-25-2453
5Noboribetsu Noboribetsu Park Service Center,
Noboribetsu Onsen, Noboribetsu-shi, Hokkaido, 059-0551
TEL 0143-84-3141
6Showa-shinzan 188-5, Showa-shinzan, Soubetsu-cho, Usu-gun, Hokkaido, 052-0102
TEL 0142-75-2241
7 Towada 486, Towada-kohan Yasumiya, Okuse-aza, Towada-shi, Aomori, 018-5501
TEL 0176-75-2368
8 Hachimantai (Summer Season) Park Service Center,
Tozan-guchi, Mikaeri-touge, Hachimantai, Hachimantai-shi, Iwate, 028-7303
TEL 090-2270-8205

(Winter Season) 32, Nishinoshita, Hachimantai, Kazuno-shi, Akita, 018-5141
TEL 0186-25-8846
9 Jododaira (Summer Season) Jododaira Visitor Center,
Washikura-yama, Tsuchiyu-onsen-machi, Fukushima-shi, Fukushima, 960-2262
TEL 0242-64-2105

(Winter Season) Azuma / Jododaira Nature Information Center,
1-4, Ishipou, Zainiwasaka, Fukushima-shi, Fukushima, 960-2262
TEL 024-591-3600
10 Nikko Oku-nikko
Nikko Yumoto Visitor Center,
Yumoto, Nikko-shi, Tochigi, 321-1662
TEL 0288-62-2461
Kirifuri-kogen
Kirifuri-kogen Kisuge-daira-enchi,
1531, Tokorono, Nikko-shi, Tochigi, 321-1421
TEL 0288-53-5337
11 Kusatsu (Summer Season) Kusatsu-Shirane Park Service Center,
56, Kusatsu, Kusatsu-machi, Agatsuma-gun, Gunma, 377-1711
TEL 0279-88-6645

(Winter Season) Kusatsu-Tenguyama Nature Center,
Kusatasu, Kusatsu-machi, Agatsuma-gun, Gunma, 377-1711
TEL 0279-88-4972
12 Hakone Hakone Visitor Center, 164,
Moto-Hakone, Hakone-machi, Ashigara-shimogun, Kanagawa, 250-0522
TEL 0460-84-5720
13 Kamikochi (Summer Season) Kamikochi Information Center,
4468, Azumi Kamikochi, Matsumoto-shi, Nagano, 390-1516
TEL 0263-95-2433

(Winter Season) Matsumoto city hall Azumi branch F3,
1061-1, Azumi, Matsumoto-shi, Nagano, 390-1502
TEL 0263-94-2537
14 Tottori Daisen
Daisen National Park Centre F1,
40-33, Daisen, Daisen-cho, Saihaku-gun, Tottori, 689-3318
TEL 0859-52-2165
Sakyu (Sand Dunes)
Tottori Sand Dunes Park Service Center,
2164-66, Yuyama, Fukube-cho, Tottori-shi, Tottori, 689-0105
TEL 0857-23-7652
15 Naruto Naruto-koen Park Service Center,
65-20, Tosadomari-Ura Fukuchi, Naruto-cho, Naruto-shi, Tokushima, 772-0053
TEL 088-687-0275
16 Unzen Unzen Visitor Center,
320, Unzen, Obama-cho, Unzen-shi, Nagasaki, 854-0621
TEL 0957-73-2543
17 Aso Aso National Park Information Center,
974-9, Kurokawa, Aso-shi, Kumamoto, 869-2225
TEL 0967-34-2171
18 Ebino Ebino Eco-Museum Center,
1495-5, Suenaga, Ebino-shi, Miyazaki, 889-4302
TEL 0984-33-3002
19 Takachiho-gawara Takachiho-gawara Park Service Center,
Taguchi, Kirishima-shi, Kagoshima, 899-4201
TEL 0995-57-2505